אלבז/

Domain Summary

Name Hash: 1dbd2f0b154eb7451be3b3faa3fd7d8cc69871506d1c38c487228752f0f63747
Expiry: 199751 (~1 years)
Highest Bid: 1.400000 HNS
Price Paid: 0.010000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--4dbcpw

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--4dbcpw

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--4dbcpw

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.010000 HNS
0.010000 HNS
1.400000 HNS
0.010000 HNS
0.010000 HNS
+ 10.000000 HNS added blind
1.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS