אינה/

Domain Summary

Name Hash: 24fb8ae96dab96ee088e7e332c5df2a95c4c176dda56c6da58560f15a450b9ca
Expiry: 199742 (~1 years)
Highest Bid: 1.400000 HNS
Price Paid: 0.000000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--4dbio2a

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--4dbio2a

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--4dbio2a

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.000000 HNS
1.400000 HNS
1.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS