אולי/

Domain Summary

Name Hash: 5a948a715f721354a0ae5de11dd9e595b9511d6a98ab5017e6042592beb4bf75
Expiry: 199742 (~1 years)
Highest Bid: 1.410000 HNS
Price Paid: 1.400000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--4dbkml

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--4dbkml

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--4dbkml

Address

54.214.136.246

Transaction History

1.400000 HNS
1.400000 HNS
1.400000 HNS
1.410000 HNS
1.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS