טחא/

Domain Summary

Name Hash: 450c5af0f8b1dc50adee003594816417a0099890e997909449a84e12b794c3bb
Expiry: 199022 (~1 years)
Highest Bid: 3.500000 HNS
Price Paid: 3.400000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--4dbnc

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--4dbnc

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--4dbnc

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.410000 HNS
3.400000 HNS
0.400000 HNS
3.400000 HNS
3.400000 HNS
0.410000 HNS
0.400000 HNS
3.500000 HNS
3.500000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
3.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS