הדבר/

Domain Summary

Name Hash: 8481f4f730ea07db3736620aa1bfeb0f44837566211574e7bb2569d1b15b52fa
Expiry: 199730 (~1 years)
Highest Bid: 5.000000 HNS
Price Paid: 1.410000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--5dbdc6f

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--5dbdc6f

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--5dbdc6f

Address

54.214.136.246

Transaction History

1.410000 HNS
1.410000 HNS
1.400000 HNS
1.400000 HNS
5.000000 HNS
1.410000 HNS
5.000000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS