במיוחד/

Domain Summary

Name Hash: 2c90468bf080afa812b17c8060b644fed50c268b6f8e376c4431e8bec9761f4d
Expiry: 199731 (~1 years)
Highest Bid: 7.000000 HNS
Price Paid: 5.100000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--5dbefii3a

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--5dbefii3a

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--5dbefii3a

Address

54.214.136.246

Transaction History

5.100000 HNS
1.410000 HNS
5.100000 HNS
5.000000 HNS
1.400000 HNS
5.000000 HNS
5.100000 HNS
1.400000 HNS
7.000000 HNS
1.410000 HNS
7.000000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
5.100000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
5.000000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS