הרבה/

Domain Summary

Name Hash: bae7669dfd3e908699cdd570fa6cce71b86434b309b6950fe893d0cfb183664b
Expiry: 199730 (~1 years)
Highest Bid: 1.400000 HNS
Price Paid: 0.000000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--5dbfb2f

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--5dbfb2f

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--5dbfb2f

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.000000 HNS
1.400000 HNS
1.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS