והב/

Domain Summary

Name Hash: 1f88d7fddcc048505004c73a2dcb5378215f3db0e79219da171a9963a4b52a35
Expiry: 196866 (~1 years)
Highest Bid: 10.000000 HNS
Price Paid: 0.410000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--5dbfc

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--5dbfc

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--5dbfc

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.410000 HNS
0.410000 HNS
0.400000 HNS
0.400000 HNS
10.000000 HNS
0.410000 HNS
0.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
10.000000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS