רובין/

Domain Summary

Name Hash: 1039db927ca26bf2a056557fe7db3f03324d4a10e0f048ae1b4e8c9bc6d30b4c
Expiry: 199752 (~1 years)
Highest Bid: 6.500000 HNS
Price Paid: 1.400000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--5dbhny5b

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--5dbhny5b

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--5dbhny5b

Address

54.214.136.246

Transaction History

1.400000 HNS
1.400000 HNS
0.010000 HNS
0.010000 HNS
1.400000 HNS
6.500000 HNS
6.500000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.010000 HNS
+ 3.000000 HNS added blind
1.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS