גץץ/

Domain Summary

Name Hash: 62dbac492704a56aa5c0b40153b4fa53aa7fffff94c29660a10ac1bc91177801
Expiry: 194199 (~1 years)
Highest Bid: 1.420000 HNS
Price Paid: 1.405000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--6db2ba

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--6db2ba

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--6db2ba

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.420000 HNS
0.400000 HNS
1.405000 HNS
0.405000 HNS
1.405000 HNS
0.405000 HNS
0.420000 HNS
1.420000 HNS
1.405000 HNS
0.400000 HNS
1.420000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.405000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.420000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.405000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS