גדולה/

Domain Summary

Name Hash: 4c3cdfce81bab9494145cb8420f77a9037fef32710bdad515847143153965f1d
Expiry: 199734 (~1 years)
Highest Bid: 5.700000 HNS
Price Paid: 1.404999 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--6dbcdd9a

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--6dbcdd9a

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--6dbcdd9a

Address

54.214.136.246

Transaction History

1.404999 HNS
1.404999 HNS
1.400000 HNS
1.400000 HNS
1.404999 HNS
5.700000 HNS
1.404999 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
5.700000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS