זג/

Domain Summary

Name Hash: 278fefed253cf07a62dc8345653fed26f7cfaab9fb9f3b9e51897a67a2949265
Expiry: 188288 (~1 years)
Highest Bid: 1.000000 HNS
Price Paid: 0.000000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--6dbh

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--6dbh

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--6dbh

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.000000 HNS
0.000000 HNS
0.000000 HNS
0.000000 HNS
0.000000 HNS
1.000000 HNS
1.000000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS
+ 5.000000 HNS added blind
0.000000 HNS
+ 1.000000 HNS added blind
0.000000 HNS