ודש/

Domain Summary

Name Hash: 8409f4c34ad9ef2e8a70c319c992b9d9e9368defb268132ffce8b1203005875a
Expiry: 196866 (~1 years)
Highest Bid: 0.400000 HNS
Price Paid: 0.000000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--7dbd5d

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--7dbd5d

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--7dbd5d

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.000000 HNS
0.400000 HNS
0.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS