חה/

Domain Summary

Name Hash: 4dfa1b22b4c9fcbf8dbe16de89d3414f651ee60b66216f673723f8a7a6ed025c
Expiry: 188284 (~1 years)
Highest Bid: 5.000000 HNS
Price Paid: 0.000000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--8dbf

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--8dbf

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--8dbf

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.000000 HNS
0.000000 HNS
0.000000 HNS
0.000000 HNS
0.000000 HNS
5.000000 HNS
5.000000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS
+ 5.000000 HNS added blind
0.000000 HNS
+ 1.000000 HNS added blind
0.000000 HNS