המים/

Domain Summary

Name Hash: fd32b5e3dffc3cda85bfcb1024512797bff7c1141fc9eed04a584e564e2a91b0
Expiry: 199731 (~1 years)
Highest Bid: 8.000000 HNS
Price Paid: 5.900000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--8dbkmc

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--8dbkmc

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--8dbkmc

Address

54.214.136.246

Transaction History

5.900000 HNS
1.410000 HNS
5.800000 HNS
1.400000 HNS
5.900000 HNS
1.400000 HNS
8.000000 HNS
5.900000 HNS
5.800000 HNS
1.410000 HNS
8.000000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
5.900000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
5.800000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS