טזס/

Domain Summary

Name Hash: ab606f3bb99c4448b24930157636c1db20cb556b5e1aeebfc529b111310d8c8a
Expiry: 199022 (~1 years)
Highest Bid: 4.600000 HNS
Price Paid: 4.500000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--bebd2a

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--bebd2a

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--bebd2a

Address

54.214.136.246

Transaction History

4.500000 HNS
0.410000 HNS
4.500000 HNS
0.400000 HNS
0.400000 HNS
4.500000 HNS
4.600000 HNS
0.410000 HNS
4.600000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
4.500000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS