טזר/

Domain Summary

Name Hash: acef76b557ace1bb4f0fef4103df137ce9f40309dd14e8f815364bc0a29cfeb0
Expiry: 199022 (~1 years)
Highest Bid: 4.200000 HNS
Price Paid: 4.100000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--bebd3c

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--bebd3c

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--bebd3c

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.400000 HNS
0.410000 HNS
4.100000 HNS
4.100000 HNS
4.100000 HNS
0.400000 HNS
4.200000 HNS
0.410000 HNS
4.200000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
4.100000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS