טזש/

Domain Summary

Name Hash: be17151117e0c43c2f9e78391975a64fec37b0c95d7a97b219ffbcad9c2cea1a
Expiry: 199022 (~1 years)
Highest Bid: 5.300000 HNS
Price Paid: 0.410000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--bebd6c

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--bebd6c

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--bebd6c

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.400000 HNS
0.410000 HNS
0.410000 HNS
0.410000 HNS
0.400000 HNS
5.300000 HNS
5.300000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS