טזצ/

Domain Summary

Name Hash: f2801d296c321ff02a6b6df98d7db9efb3a63df8f15e09cccc8c4129fc9c2f3e
Expiry: 199022 (~1 years)
Highest Bid: 5.100000 HNS
Price Paid: 0.410000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--bebd7b

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--bebd7b

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--bebd7b

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.410000 HNS
0.410000 HNS
0.400000 HNS
0.400000 HNS
0.410000 HNS
5.100000 HNS
5.100000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS