מחל/

Domain Summary

Name Hash: 427ac22bd5e4f95d032dae55f0a9e9fb947336490b73baef5d99573ea5d14781
Expiry: 177107 (~1 years)
Highest Bid: 13.130000 HNS
Price Paid: 0.500000 HNS

Root Zone Records

Transaction History

0.500000 HNS
0.500000 HNS
0.500000 HNS
0.100000 HNS
0.500000 HNS
0.000000 HNS
0.000000 HNS
0.100000 HNS
0.500000 HNS
13.130000 HNS
13.130000 HNS
+ 86.870000 HNS added blind
0.000000 HNS
+ 0.400000 HNS added blind
0.500000 HNS
+ 5.000000 HNS added blind
0.100000 HNS
+ 0.300000 HNS added blind
0.000000 HNS