חןמ/

Domain Summary

Name Hash: cff3e266601eb11c28870eba6aebf8a17f85927ec22458a160824e579de78e01
Expiry: 198286 (~1 years)
Highest Bid: 0.400000 HNS
Price Paid: 0.000000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--ceboc

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--ceboc

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--ceboc

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.000000 HNS
0.400000 HNS
0.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS