חןש/

Domain Summary

Name Hash: 0c71b72be4bfe038e40f1d3b96a77a4526cbc8fba41e145d6e7acc7ab3fd1255
Expiry: 198288 (~1 years)
Highest Bid: 0.400000 HNS
Price Paid: 0.000000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--cebq4a

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--cebq4a

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--cebq4a

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.000000 HNS
0.400000 HNS
0.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS