חןת/

Domain Summary

Name Hash: 1612ef0d047c2f23c9ca503b60576c8ec8fe4de450509ef2cda91861f660b8b9
Expiry: 198288 (~1 years)
Highest Bid: 0.400000 HNS
Price Paid: 0.000000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--cebq7a

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--cebq7a

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--cebq7a

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.000000 HNS
0.400000 HNS
0.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS