חןע/

Domain Summary

Name Hash: baac7bb6bef82e1d6235d79dcbbac287a2f2e822b2ef8dd9d7e61f4466638f5c
Expiry: 198288 (~1 years)
Highest Bid: 0.400000 HNS
Price Paid: 0.000000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--cebqj

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--cebqj

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--cebqj

Address

54.214.136.246

Transaction History

0.000000 HNS
0.400000 HNS
0.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS