עלי/

Domain Summary

Name Hash: cda13003560f93680dd601bd11043b99985c031310f29b5d82b1d87e4fe914a4
Expiry: 199734 (~1 years)
Highest Bid: 5.200000 HNS
Price Paid: 1.500000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--eebfr

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--eebfr

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--eebfr

Address

54.214.136.246

Transaction History

1.420000 HNS
1.410000 HNS
1.400000 HNS
1.500000 HNS
1.500000 HNS
1.500000 HNS
1.420000 HNS
5.200000 HNS
1.400000 HNS
1.410000 HNS
1.420000 HNS
+ 2.200000 HNS added blind
1.500000 HNS
+ 4.000000 HNS added blind
5.200000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS