לפי/

Domain Summary

Name Hash: 4fbe532598f75542525f9998a649ad49a086cbe15c096b61aed0f9279e9b0ed8
Expiry: 199729 (~1 years)
Highest Bid: 7.000000 HNS
Price Paid: 5.000000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--eebfy

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--eebfy

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--eebfy

Address

54.214.136.246

Transaction History

5.000000 HNS
1.400000 HNS
1.410000 HNS
5.000000 HNS
5.000000 HNS
7.000000 HNS
1.410000 HNS
1.400000 HNS
7.000000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
5.000000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS