ככל/

Domain Summary

Name Hash: 8089f35927c24ed607178af9a9f995e839ae8975b0af82682cc62aefc06ecb89
Expiry: 199732 (~1 years)
Highest Bid: 45.000000 HNS
Price Paid: 9.600000 HNS

Root Zone Records

Type

NS

NS

ns1.xn--gebad

Type

NS

NS

ns2

Type

GLUE4

NS

ns1.xn--gebad

Address

44.231.6.183

Type

GLUE4

NS

ns2.xn--gebad

Address

54.214.136.246

Transaction History

9.600000 HNS
1.410000 HNS
1.400000 HNS
9.600000 HNS
6.700000 HNS
9.500000 HNS
9.000000 HNS
6.710000 HNS
9.500000 HNS
9.600000 HNS
6.710000 HNS
9.000000 HNS
6.700000 HNS
45.000000 HNS
1.400000 HNS
1.410000 HNS
6.710000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
45.000000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
9.600000 HNS
+ 24.400000 HNS added blind
9.500000 HNS
+ 10.500000 HNS added blind
9.000000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
6.700000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
1.400000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.000000 HNS