נתן/

Domain Summary

Name Hash: 28e30f15b0e2cb49b12dc4ce7a6d3e1e5a01cb1e708856b2f2449725413d4763
Expiry: 178618 (~1 years)
Highest Bid: 21.000000 HNS
Price Paid: 7.700000 HNS

Root Zone Records

Transaction History

7.700000 HNS
7.700000 HNS
7.700000 HNS
0.510000 HNS
0.410000 HNS
7.700000 HNS
0.100000 HNS
21.000000 HNS
0.410000 HNS
0.510000 HNS
0.100000 HNS
7.700000 HNS
21.000000 HNS
+ 179.000000 HNS added blind
7.700000 HNS
+ 3.930000 HNS added blind
0.510000 HNS
+ 5.000000 HNS added blind
0.410000 HNS
+ 0.000000 HNS added blind
0.100000 HNS
+ 0.300000 HNS added blind
0.000000 HNS